Img 9842

Norfax re-sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift – Et ansvar for en grønnere fremtid


Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003, og med Miljøfyrtårn-sertifisering har du et synlig bevis på at bedriften driver fremtidsrettet virksomhet og tar miljø- og samfunnsansvar. Stiftelsens mål med sertifisering av bedrifter og virksomheter er et grunnleggende ønske om en handlemåte som reduserer miljøbelastningen, bedrer arbeidsmiljøet og møter forbrukerens forventninger til blant annet etikk, ansvarlighet og bærekraft. Bedrifter med sertifisering re-evalueres hvert tredje år, for å sikre at virksomheten oppfyller alle kravene for Miljøfyrtårn-sertifikat.


– For oss er det viktig å være Miljøfyrtårnsertifisert for å gjøre vår belastning på miljøet så liten som mulig, sier Per Henriksen, daglig leder i Norfax AS. – Dette handler om at vi ønsker å bidra positivt til det grønne skiftet. Vi vil ha fokus på våre prosesser og arbeidsmetoder i forhold til dette, men også på råvarer, leverandører, produksjon, transport bruk og avhenting. Vi har fokus på hva vi kan gjøre for å minske belastningen på miljøet, når det kommer til alt fra bilbruk, videokonferanser istedenfor reising, minst mulig bruk av papir og emballasje, samt kildesortering. Det er også viktig for oss å sikre at våre grunnverdier, vår miljøpolicy og våre retningslinjer for leverandører blir fulgt opp og at Norfax er en bedrift med høy etisk standard. Miljøfyrtårn som styringssystem hjelper oss i dette arbeidet.


Og tall fra Miljøfyrtårns egne kundeundersøkelse i 2018 blant private virksomheter viser at det lønner seg å være sertifisert:


  • 81 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer.
  • 52 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring som følge av sertifiseringen.
  • 40 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader som resultat av sertifiseringen.


– Det er mange fordeler for norske bedrifter som blir miljøsertifisert, sier Helene Vinknes i Stiftelsen Miljøfyrtårn. – Ved siden av at bedriften tar et ansvar for en grønn fremtid, stilles det strengere og strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir bedriften kvalifisert til å delta i flere anbud. Ansatte er også mer miljøbevisste i valg av arbeidsgiver. I tillegg viser en undersøkelse utført av Respons Analyse i 2018 at 75 prosent av norske forbrukere foretrekker å kjøpe produkter eller tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert.


– Hvilke kriterier må oppfylles for å bli sertifisert?

– Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer og passer for alle typer virksomheter - fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Det innebærer at man må oppfylle noen grunnleggende felles kriterier og kriterier til byggeier eller leietaker, i tillegg til spesifikke bransjekriterier.


Norfax AS er stolte av å fortsette som sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift, og ser frem til å jobbe videre med arbeidet på miljøsiden.