Lei produkter til offentlige og private soner med 100% finansiering


Ofte kan det være et sprik mellom behov og investeringsbudsjett. Ved å velge leiefinansiering brytes investeringen ned til et enkelt månedsbeløp. Ved leiefinansiering unngår du å måtte velge kompromisser på løsning og produkt. Slik kan du finansiere de riktige løsningene for deg med rett kvalitet og design.


Her er noen hovedpunkter ved leiefinansiering

 • Inntil 100 % finansiering, som gir deg mulighet til å bestille ønsket løsning og fordele beløpet over en tidsperiode på inntil 7 år.
 • Bedre likviditet. Frigjør kapital som kan benyttes til andre formål.
 • Kan utgiftsføres i regnskapet direkte.
 • Enkel budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet og du vet hvilket beløp du skal betale hver måned.


Fordeler ved leie:

Leiefinasiering har en rekke fordeler og er et meget godt alternativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering eller egenkapital. Dette er fordeler som de fleste virksomheter vil kunne gjøre nytte av. Her er noen eksempler på fordelene:

 • Full bruksrett som om du skulle ha kjøpt de aktuelle produktene.
 • Belaster ikke din pantesikkerhet, da det er sikkerhet kun i leieobjektet.
 • Likviditetsvennlig; kostnadene fordeles over den tiden utstyret brukes.
 • Direkte utgiftsføring av leien.
 • Inntil 100% finansiering.
 • Bedre forholdstall i balansen.
 • Muliggjør regelmessig utskiftning av utstyr, slik at en får tidsriktig og effektivt utstyr, uten å måtte ta hele kostnaden på anskaffelsestidspunktet.