Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Norfax sine nettsteder. Norfax AS (org. no. 975 958 647) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene:

Norfax.no, telefon, email etc.

Personopplysninger som behandles

Norfax samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. Dog oppbevares fødsels- og personnummer hos ansatte med tanke på bl.a. lønn og forsikringer.

Eksempler på informasjon som innhentes

 • Firmanavn
 • Kontaktperson
 • Firmaadresse/fakturaadresse
 • Telefonnummer og e-postadresse

Hvordan informasjon innhentes?

Norfax samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.


Eksempel på skjema:

 • Kontaktskjema
 • Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste
 • Ved kjøp av produkter eller tjenester
 • Ved påmelding til møter, kurs og konferanser
 • Når man laster ned dokumenter fra våre nettsider
 • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes

 • For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
 • For å kunne sende relevant informasjon
 • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på Norfax.no, lagres i vårt CRM-system som kan brukes til automatisert markedskommunikasjon.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss, eller melde seg av f.eks. nyhetsbrev.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Norfax kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Norfax.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Norfax AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på datatilsynet.no.