Våre kjerneverdier, visjon og strategi

Visjon - hvor vi skal

Norfax skal være førstevalg når kunden i vårt marked (Skandinavia) ønsker å kjøpe produkter i vår produktrange med høy kvalitet, godt design, gode løsninger og lang levetid jfr. også vår miljøpolicyStrategi - veien til målet

Vår strategi er å opprettholde vår posisjon som den ledene leverandør av egne og våre samarbeidspartneres løsninger på det norske markedet. I tillegg ønsker vi å styrke salget i Skandinavia forøvrig av egne produkter. Våre produkter er av standard- og kundetilpassede løsninger for kollektivtrafikkholdeplasser, ladestasjoner for el.biler, utemøbler og sykkelparkering samt utvalgte produkter for utendørs bruk som naturlig hører inn under de samme prosjekter og kundegrupper. Våre kundegrupper er: ansvarlig vegmyndighet, ansvarlig myndighet for kollektivtrafikkdrift, etablerere av ladestasjoner, sameier, boretttslag, entrepenører, private- og offentlige virksomheter, samt påvirkere i markedet. (Beskrivende ledd)Grunnverdier

"BOKS"

Begeistrende – Vise engasjement – vi skal ta initiativ og være kreativ hva gjelder produkter og arbeidsprosesser. I tillegg skal vi være pålitelig og holde ord for å bygge tillit og gi gode kundeopplevelser til leverandører, kunder og kollegaer.

Omtenksom – Vi bryr oss og tar vare på miljøet og medarbeidere ved å være inkluderende, raus, fleksibel og fordomsfri.

Kunnskapsrik - Vi skal ha høy kompetanse for å kunne tilby skreddersydde løsninger i tillegg til standardprodukter for å gi de beste totalløsninger og merverdi for kunden.

Sosialt ansvarlig- Vi skal følge lover og regler i de land vi opererer og ivareta miljø i størst mulig grad. I tillegg skal vi legge til grunn i vårt arbeid ILOs kjernekonvensjoner samt FN og OECD sine prinsipper og retningslinjer for ansvarlig forretningsdrift. Alt hva vi gjør skal tåle dagens lys, gi tillit og et positivt omdømme.