Våre kjerneverdier, visjon og strategi

Visjon - hvor vi skal

Norfax skal være førstevalg når kunden i vårt marked (Skandinavia) ønsker å kjøpe produkter i vår produktrange med høy kvalitet, godt design, gode løsninger og lang levetid jfr. også vår miljøpolicyStrategi - veien til målet

Vår strategi er å opprettholde vår posisjon som den ledene leverandør av egne og våre samarbeidspartneres løsninger på det norske markedet. I tillegg ønsker vi å styrke salget i Skandinavia forøvrig av egne produkter. Våre produkter er av standard- og kundetilpassede løsninger for kollektivtrafikkholdeplasser, ladestasjoner for el.biler, utemøbler og sykkelparkering samt utvalgte produkter for utendørs bruk som naturlig hører inn under de samme prosjekter og kundegrupper. Våre kundegrupper er: ansvarlig vegmyndighet, ansvarlig myndighet for kollektivtrafikkdrift, etablerere av ladestasjoner, sameier, boretttslag, entrepenører, private- og offentlige virksomheter, samt påvirkere i markedet. (Beskrivende ledd)Grunnverdier

"BOKS"

Begeistrende – Vise engasjement – vi skal ta initiativ og være kreativ hva gjelder produkter og arbeidsprosesser. I tillegg skal vi være pålitelig og holde ord for å bygge tillit og gi gode kundeopplevelser til leverandører, kunder og kollegaer.

Omtenksom – Vi bryr oss og tar vare på miljøet og medarbeidere ved å være inkluderende, raus, fleksibel og fordomsfri.

Kunnskapsrik - Vi skal ha høy kompetanse for å kunne tilby skreddersydde løsninger i tillegg til standardprodukter for å gi de beste totalløsninger og merverdi for kunden.

Sosialt ansvarlig- Vi skal følge lover og regler i de land vi opererer og ivareta miljø i størst mulig grad. I tillegg skal vi legge til grunn i vårt arbeid ILOs kjernekonvensjoner samt FN og OECD sine prinsipper og retningslinjer for ansvarlig forretningsdrift. Alt hva vi gjør skal tåle dagens lys, gi tillit og et positivt omdømme.

Flere saker fra arkivet