Sort Hvit Forsidebilde2

Vår kvalitets- og miljøpolicy


Norfax AS jobber kontinuerlig med kvalitet og miljø innen flere områder. Vår policy på området knytter seg til utvikling, produksjon, bruk og gjenvinning/avhenting av de produkter vi leverer, så vel som til den virksomhet vi driver som leverandør. Dette kan dreie seg om både materialvalg, person- og godstransport og drift av fabrikk- og kontorbygninger. Norfax AS er Miljøfyrtårn sertifisert og medlem av Grønt punkt og Renas samt fullt registrert som leverandør i Startbank, Trans Q og Utilities. Vi har god kontroll over leverandørkjeden, og benytter så langt det lar seg gjøre samarbeidspartnere som er sertifisert i henhold til tredjeparts kvalitets- og miljøsystemer.

Grunnprinsipper og filosofi

Vi har tro på at bevaringen av en stabil utvikling samt å finne en optimal balanse mellom økologisk påvirkning og økonomisk vekst er en av de største utfordringer verden står overfor. Forpliktet til å kontinuerlig søke nye løsninger higer vi etter best mulig balanse mellom økonomi, kvalitet og miljø.

Alle deler i et produkts livssyklus er viktig - fra produktutvikling, innkjøp av råmaterialer og produksjon, til bruk, avhenting og gjenvinning. Det er den samlede effekten på miljøet som teller.


Policy

Norfax AS setter realistiske, tekniske og økonomiske mål for å optimalisere kvalitets- og miljømessige krav knyttet til selskapets produkter, tjenester og aktiviteter.

Norfax baserer sitt arbeid på FNs bærekraftmål og punktene i FNs Global compact.

Norfax krever også at våre samarbeidspartnere skal arbeide etter de samme prinsipper. Dette fordi Norfax er opptatt av å sikre ansvarlighet med tanke på grunnleggende menneskerettigheter, ansvarlige arbeidsforhold og hindre miljøødeleggelser og korrupsjon i hele leverandørkjeden.

Norfax arbeider også etter rammene i Åpenhetsloven, som også bidrar til å sikre et ansvarlig næringsliv bl.a. med tett oppfølging av leverandørkjeden.Produktutviklingsmål inkluderer evaluering av kvalitets- og miljøpåvirkning for hele produktets levetid, sikter mot mer effektiv bruk av materialer, inkludert emballasje, reduserer eller fjerner skadelige stoffer, reduserer energiforbruk og medvirker til å forbedre gjenvinning og avhenting.

Produksjonsmål inkluderer miljørelaterte forhold for Norfax AS slik som utslipp til luft og vann, bruk av energi og vann og avhenting av avfall.

Produktene skal ha god design, god funksjon og en lav kostnad basert på sin lange levetid.

Norfax AS skal ha høy kompetanse i alle ledd for å sikre god kvalitet i våre kunders kjøpsprosess.

Våre produkter skal være produsert hos godkjente produsenter som sikrer kvalitet- og miljøarbeid samt sporbarhet i alle ledd.

Norfax AS er forpliktet til å følge aktuelle lover og forskrifter. Vi støtter internasjonal tilpassing av gjeldende lover og regler, og følger markedets krav hva gjelder kvalitets- og miljøarbeid. Våre samarbeidspartnere blir informert om Norfax AS sin kvalitets- og miljøpolitikk, for å leve etter denne.

Våre produkter og vår kompetanse skal garantere trygghet for våre kunder og lede til økende tillit og gode langsiktige relasjoner.

Flere saker fra arkivet