Utopia leskur

P1010302
Leskur Utopia 3
P1010290
P1010283
P1010307
P1010279
Utopia 3
Utopia 2
Utopia Barajas Madrid 4
Leskur Utopia 1
P5210070
Utopia
P5210063
Grodzisk 3
Utopia Karlstad
Leskuret Utopia er produsert av Team Tejbrant AB, og er med sin karakteristiske, buede konstruksjon og integrerte horisontale teknikkseksjon med belysning og takrenne. Utopia er modulært oppbygget leskur og leveres standard fra med fra én til tolv seksjoner. En eller flere tverrvegger kan plasseres etter ønske. Alle leskurene i serien levers med Hydros resirkulerte aluminiumsprofiler. Leskuret kan leveres med alt nødvendig utstyr, og tilfredsstiller alle krav til universell utforming samt krav i henhold til Statens Vegvesens gjeldende håndbøker. LED-belysning ligger integrert mellom stolpene i bakkant av taket. Leskuret er bygget for det nordiske klima og er styrkeberegnet for vind og snølast i samsvar med relevante europeiske standarder.

kvaliteter

Leskuret består tak- og veggbåret av aluminiumsprofiler bøyd i ett stykke. Vegg og takseksjonene består av herdet glass samt herdet og laminert glass sammenkoblet med en horisontal teknikkprofil i en cantileverkonstruksjon. Leskuret leveres flatpakket for montering på prefabrikkert fundament på stedet.
Belysningen i leskuret er integrert i teknikkprofilen som danner buen mellom tak og vegg. All kabling er lagt i beskyttende slanger skjult inne i aluminiumsprofilene. EL- tilførsel trekkes skjult opp gjennom et hull i fundamentet (Ø45 mm) til en teknikk-profil for sammenkobling på DIN-skinne komplett med ATM-terminaler for tilkobling maks 16mm2 kabel, sikringer / personvernbryter.
Regnvann ledes fra integrert takrenne i teknikkprofilen og ned gjennom nedløpsrør i stolpene. Vannet kan ledes ut på terreng eller ned gjennom fundament til mottak under bakken. Ved tett nedløp vil vannet renne direkte ut og dryppe ned på bakken i bakkant av leskuret.
Leskuret kan tilrettelegges for montering av sanntids displayer med skjult kabling for tilkobling til EL-tilførselen i teknikkrøret. Automatisk belysningsstyring ved faststrøminntak. Det kan også kobles til USB-ladepunkter for telefonlading.
Våre leskur er utviklet med fokus på enkelt renhold og vedlikehold. Til våre produkter har vi valgt materialer som er solide og motstandsdyktige, med komponenter som er enkle å skifte ut ved påkjørsler eller hærverk.
Hvert enkelt leskur er utstyrt med et skilt med unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeret samt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med sprengskisse av leskurmodellen gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.
Vi har en aktiv miljøprofil, og at leskurene hovedsakelig består av aluminium er en bekreftelse på dette. Vi har også stort fokus på produktenes andre komponenter, og har selvfølgelig valgt chromat-fri lakkmetode.
En viktig del av vår miljømessige tilnærming er strømforbruket. Belysningen til alle våre leskur og lysvitriner er tilgjengelig som LED-belysning, noe som reduserer strømforbruket og vedlikehold sammenlignet med konvensjonelle lysrør til mindre enn halvparten. Vi kan levere miljødeklarasjon for alle våre produkter.

materialer og farger

Leskurets konstruksjon består av ekstruderte aluminiumsprofiler. Vegger er i paneler av herdet glass og takpaneler av herdet laminert glass. Alle skrueforbindelser og koblingsdetaljer er av syrefast stål. Farger: standard er RAL 9006 grå. Andre RAL-farger kan også leveres.

Sertifisering:

CE EN 1090-1:2009+A1:2011

Snø- og vindlast er beregnet iht EN 1991-1-3:2005 og EN 1991-1-4:2005

Herdet glass/Herdet laminert glass i tak

Aluminium

RAL 9005 Sort
RAL 7016 Anthracite grå
RAL 9006 Grå

relaterte produkter