Moment for ladestasjon

Dsc01739
Dsc01752
Leskur Moment For Ladestasjon 9
Dsc01727
Dsc03465
2
Dsc01744
Dsc01733
Dsc01729
Dsc01735
7
Moments er produsert av Normeka, og har et tidløse design gjør at leskuret passer inn i de fleste miljøer, der det på en diskret måte lar omgivelsene dominere gatebildet. Kombinasjonen av aluminium og treverk gir leskuret et utrykk som vil bidra til å myke opp et strengt bymiljø, samtidig som det også glir godt inn i en sub-urban og landlig omgivelse. Moment er modulært oppbygget og leveres standard fra én til tolv seksjoner. En eller flere tverrvegger kan plasseres etter ønske. Leskuret kan leveres med alt nødvendig utstyr, og tilfredsstiller krav til universell utforming. LED-belysningen ligger integrert mellom stolpene i bakkant av taket. Som tilvalg kan man også velge LED-belysning i front-taksarg som lyser ned på laderens front og sider. Leskuret er bygget for det norske klima og er styrkeberegnet for vind og snølast i samsvar med relevante europeiske standarder.

kvaliteter

Moment ladestasjon leveres i størrelser tilpasset ønsket antall ladere i forhold til 2,5 m parkeringsareal per bil. Til leskuret leveres det et tilpasset patentert fundament med integrerte trekkerør for kabling til hver lader fra et fordelingsskap plassert i leskuret mot bakvegg. Fundamentet leveres med integrert beskyttelse som reduserer fare for knusing av ladekontaktene, samt pullerter som sikrer laderne for påkjøring.
Leskuret består av vertikale stopler, sammenkoblet med skråstilte takbjelker i en cantileverkonstruksjon. Den bærende konstruksjon leveres komplet sammenmontert. Leskuret leveres flatpakket for montering på prefabrikkert fundament på stedet.
Regnvann ledes fra den integrert takrennen i bakkant av taket og ned gjennom nedløpsrør i stolpene. Vannet kan ledes ut på terreng eller ned gjennom fundament til mottak under bakken. Ved tett nedløp vil vannet renne direkte ut og dryppe ned på bakken i bakkant av leskuret.
All kabling er i beskyttende slanger og er skjult inne i aluminiums- profilene. EL- tilførsel trekkes skjult opp gjennom et hull i fundamentet (Ø45 mm) til en teknikkprofil for sammenkobling på DIN-skinne komplett med ATM-terminaler for tilkobling maks 16mm 2 kabel, sikringer / personvernbryter.
En viktig del av vår miljømessige tilnærming er strømforbruket. Du kan få belysningen til alle våre leskur og lysvitriner som LED-belysning, noe som reduserer strømforbruket og vedlikehold sammenlignet med konvensjonelle lysrør til mindre enn halvparten. Vi kan levere miljødeklarasjon for alle våre produkter.
Våre leskur er utviklet med fokus på enkelt renhold og vedlikehold. Til våre produkter har vi valgt materialer som er solide motstandsdyktige og med komponenter som er enkle å skifte ut ved påkjørsler eller hærverk. Hvert enkelt leskur er utstyrt med et skilt med unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeret samt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med sprengskisse av leskurmodellen gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.
Vi har en aktiv miljøprofil, og at leskurene hovedsakelig består av aluminium er en bekreftelse på dette. Vi har også stort fokus på produktenes andre komponenter, og har selvfølgelig valgt chromat-fri lakkmetode.
Belysningen i leskuret er konstruert for å lyse opp området både inne i og utenfor leskuret, samt gi god belysning for betjening av laderne.

materialer og farger

Leskuret består av ekstruderte aluminiumsprofiler og paneler av royalimpregnert furu eller 8 mm lakkert aluminium. Veggene er av paneler i herdet glass 8 mm. Alle skrueforbindelser og koblingsdetaljer er av syrefast stål. Takflaten består av herdet laminert glass 8,76 mm.

Farger: standard er RAL 9006 grå med grå merking i glassvegg og RAL 7016 antrachite grå med gul merking i glassvegg. Andre RAL-farger kan leveres.

Sertifisering:

NS EN 1090-1:2009+A1:2011

Snø- og vindlast er beregnet iht EN 1991-1-3:2005 og EN 1991-1-4:2005

Herdet glass/Herdet laminert glass i tak

Royalimpregnert furu

NCS S 8010-Y50R Brun

Aluminium

RAL 9005 Sort
RAL 7016 Anthracite grå
RAL 9006 Grå

relaterte produkter

relaterte saker