Leskur Moment T Tak4

Moment - En fleksibel leskurserie med miljø og brukervennlighet i fokus

Leskur Moment ble til som et foregangsprosjekt for produksjon av helhetlig økodesign, og har siden oppnådd både full miljødokumentasjon og mottatt Merket for God Design.


Det miljøtilpassede leskuret Moment ble skapt som et samarbeid mellom Accendo produktutvikling ved Hedda Heyerdahl Braathen og Kristian Braathen, Norfax og GRIP, og var opprinnelig et pilotprosjekt benyttet som case i GRIPs veiledningshefte i økodesign. Prosjektets utgangspunkt var det allerede eksisterende leskuret Tremiljø, som ble brukt som referanse for utviklingen.


Med trivsel og brukerfunksjonalitet i fokus ble det lagt vekt på valg av miljøriktige materialer, samt tiltak for å forlenge produktets levetid. Den modulbaserte oppbyggingen gir stor fleksibilitet, og rom for et uttal forskjellige sammensetninger. Dette gir igjen mulighet for spesialtilpassede løsninger i forhold til topografi, landskap og bruksområde. Leskuret er designet for kollektivholdeplasser og som tak for sykkelparkering, men blir også levert som leskur for ladestasjoner for elbiler.


Leskur Moment har også full miljødokumentasjon, som legger vekt på blant annet følgende; Miljøriktige valg av råvarer, færre materialtyper som gjør resirkulering lettere gjennomførbart, bruk av standardstørrelser for reduksjon av avfallsmengdene, belysning med lavt strømforbruk som reduserer muligheten for hærverk og overflatebehandling som minimerer kjemikaliebruk ved renhold. Alle leskurets deler lar seg demontere for returnering til resirkulering og produksjonen benytter seg kun av lokale tresorter.

Leskur Moment
Leskur Moment T Tak

Dynamisk og moderne

– Moment ble fremstilt i en tid der miljødesign som begrep enda ikke var utviklet, forteller Hedda Heyerdahl i Accendo produktutvikling. – Vi ønsket å lage et leskur med innslag av tre - et materiale som er vanlig i norske byggverk men satt i bruk i et mer tidsriktig design.

Moments tidløse og klassiske design glir lett inn i de fleste omgivelser, og fungerer som en råd tråd i lokalmiljøet med sitt gjenkjennelige ytre. Bygget opp av stilrene profiler med klart, herdet og resirkulerbart glass har leskuret både klar egenart, og et sterkt estetisk uttrykk. Serien er laget for å passe inn i både urbane og landlige områder, og preges av både egenidentitet og særpreg. I 2001 mottok Moment Merket for god design, som deles ut hvert år i regi av Norsk design- og arkitektursenter (DOGA).

– Ved å bevisst dra livsløpshjulet og miljøtankegangen inn i utviklingsprosessen kom vi frem til et skur som blant annet resulterte i kortreiste og bærekraftige materialer, færre og utskiftbare deler og et tidløst design som gav lang levetid. Og tatt i betraktning at det er 20 år siden det ble designet, så kan vel det bekreftes.

Moment Sykkelskur2
Moment Leskur08
Moment Leskur09
Moment Leskur08
Moment Leskur02
Moment Leskur03

relaterte produkter

relaterte saker

Flere saker fra arkivet