Ebenk53

ebenk - interaktivt gatemøbel for urbane og levende byrom

Hva skal til for å skape et dynamisk og levende område hvor både beboere og tilreisende føler seg trygge? Hvordan danner man et samlende miljø som folk i alle aldre kan bruke aktivt til rekreasjon, underholdning, avslapning og avkobling? Enten man lever og ferdes i urbane strøk eller i mindre byer og tettsteder, har alle mennesker en innebygget trang til å føle tilhørighet; et sted man kan samles, som fungerer som en behagelig sone og lanterne i nærområdet.

Lad opp og kom sammen

ebenk er et utviklingssamarbeid mellom Norfax AS, Transportøkono-misk Institutt, Design against Crime Research Centre and Socially Responsive Design Innovation Unit ved University of Arts London, bar bakke landskapsarkitekter og Bymiljøetaten, som en del av forsk-ningsprosjektet “Trygghetsskapende tiltak for levende byrom”. Til grunn for prosjektet ligger tanken om at mennesker, lys og liv er med på å skape trygge omgivelser. ebenk kan derfor plasseres de fleste steder folk ferdes og fungere som en arena for både aktivitet og økt trygghetsfølelse. På ebenk kan du lade opp både telefon, tablet og andre enheter med USB-inngang. Benken har også gratis WiFi til fri benyttelse, som lar deg surfe, sjekke mail og oppdatere Instagram mens du hviler beina eller bare tar en pause fra dagens gjøremål. Anledning til å koble deg på benkens strømnett muliggjør både foodtrucks og andre typer urban takeaway, og med konserttillatelse kan høyttalere og mikrofon plugges inn for musikalske opplevelser og minikonserter. Transportøkonomisk Institutts egen forskning viser at ebenk også trigger til aktivitet innenfor området benken står.

Img 6053Fix
Ebenk52

Aktivitet er en forutsetning for opplevelse av trygghet og der det er andre mennesker, føler vi oss trygge. Derfor var det en viktig forutsetning at møblet skulle være noe mer enn bare et møbel - det skulle generere aktivitet, sier Even Reinsfelt Krogh, landskaps-arkitekt i bar bakke og en av utviklerne av ebenk.

-Strøm fra ebenk gir mulighet for mange ulike sammenkomster. Fra mer planlagte happenings med foodtrucks og konserter til mer dagligdagse gjøremål som lading av tele-foner, WiFi og belysning.

De lysende stavene er lett gjenkjennbare på avstand og ebenk er på denne måten ment å oppleves som et ikon i bybildet. Den skal være lett å se på avstand, slik at potensielle brukere lett kan finne den.

Funksjonalitet og moderne design

Den runde sitteflaten gjør ebenk til et sosialt fleksibelt møbel, som muliggjør plass til mange på én gang. Formen gjør at flere mennesker som ikke kjenner hverandre føler det naturlig å bruke den samtidig, uten fornemmelsen av å trenge seg på andres samtale eller intimsone.

-Selve sitteflaten er konstruert av tykke lameller i limtre, som sørger for et varmt og behagelig sete som tørker fort, forteller Reinsfelt Krogh.

Romslige glipper mellom lamellene gjør at gjenstander, søppel og annet har vanskelig for å sette seg fast og lett faller gjennom. Alle elektriske komponenter er samlet i kjernen, som er konstruert av galvanisert stål. Det er sikret enkel tilgang for vedlikehold og oppkobling med avtagbare lokk. Selv om det ikke er altfor innlysende, er formgivingen basert på et støpsel. Lysstavene er av massiv polykarbonat, med lyskilde av LED montert på undersiden, inne i stål-kassen. Lyset spres gjennom stavene som har en pusset overflate og dette gir behagelig og funksjonell belysning, som ikke blender publikum. Formålet med prosjektet var å få kunnskap i arbeidet med trygghetsskapende tiltak i det offentlige rom, og er finansiert av Regionale Forskningsfond Hovedstaden. På ebenk.no finner du informasjon om hvor benken befinner seg samt program for fremtidige arrangementer.

Ebenk1
Ebenk3
Ebenk15
Ebenk4
Ebenk 4 Copy
Ebenk Liten 1

Relaterte produkter

Flere saker fra arkivet