Lei utemøbler til offentlige og private soner med 100% finansiering

Beklager, vi har ingen beskrivelse for dette bildet
Beklager, vi har ingen beskrivelse for dette bildet
Beklager, vi har ingen beskrivelse for dette bildet

Ofte kan det være et sprik mellom behov og investeringsbudsjett. Ved å velge leiefinansiering brytes investeringen ned til et enkelt månedsbeløp. Ved leiefinansiering unngår du å måtte velge kompromisser på løsning og produkt. Slik kan du finansiere de riktige løsningene for deg med rett kvalitet og design.

En avtale om leie av utemøbler fra Norfax løper vanligvis over 3 - 7 år. Leie er en finansieringsform hvor du har full disposisjonsrett over produktene du leier i en bestemt periode f.eks. 7 år. Dette er i dag vanlig å gjøre på mange områder som f.eks. kontormøbler/kontormaskiner, IT-utstyr, biler osv. Norfax kan nå sammen med Nordea tilby en slik løsningen på våre utemøbler.

Leieløsningen gjør det lettere for deg å kunne bestille nye utemøbler, da bestillingen tas over det ordinære driftsbudsjettet og du ikke må vente til penger er bevilget i investeringsbudsjett. Dette betyr at du ikke nødvendigvis trenger å vente på en avgjørelse f.eks. fra en generalforsamling i borettslaget eller investeringsbevilgninger på en skole, hvis driftsbudsjett gir rom for den månedlige leien. Man kan derfor gå til det skrittet å bestille utemøblene når de trengs.

I tillegg vil leiefinansiering også kunne bidra til at man har midler til å velge den løsningen man ønsker og trenger, istedenfor å måtte velge en alternativ løsning, som kanskje ikke vil fungere godt nok, ha høyere vedlikeholdsbehov eller er mer miljøbelastende. Dette fordi man lettere kan finansiere et litt høyere månedsbeløp enn kostnaden ved et ordinært kjøp. Når man sprer betalingen over tid, så er det lettere å forsvare å kjøpe inn et produkt av bedre kvalitet.

Avii Parkbenk 04

Her er noen hovedpunkter ved leiefinansiering

 • Inntil 100 % finansiering, som gir deg mulighet til å bestille ønsket løsning og fordele beløpet over en tidsperiode på inntil 7 år.
 • Bedre likviditet. Frigjør kapital som kan benyttes til andre formål.
 • Kan utgiftsføres i regnskapet direkte.
 • Enkel budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet og du vet hvilket beløp du skal betale hver måned.

Fordeler ved leie:


Leiefinasiering har en rekke fordeler og er et meget godt alternativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering eller egenkapital. Dette er fordeler som de fleste virksomheter vil kunne gjøre nytte av. Her er noen eksempler på fordelene:

 • Full bruksrett som om du skulle ha kjøpt de aktuelle produktene.
 • Belaster ikke din pantesikkerhet, da det er sikkerhet kun i leieobjektet.
 • Likviditetsvennlig; kostnadene fordeles over den tiden utstyret brukes.
 • Direkte utgiftsføring av leien.
 • Inntil 100% finansiering.
 • Bedre forholdstall i balansen.
 • Muliggjør regelmessig utskiftning av utstyr, slik at en får tidsriktig og effektivt utstyr, uten å måtte ta hele kostnaden på anskaffelsestidspunktet.

Det å leie parkmøbler fra Norfax er både enkelt og trygt. Stegene i prosessen er i all hovedsak som følger:


 • Når du har valgt ut hvilke utemøbler du trenger, vil en av våre konsulenter beregne den månedlige prisen til deg.
 • Deretter må du som kunde bestemme deg for at du skal gi aksept for å inngå en leieavtale.
 • Dersom du er klar for å inngå en slik avtale, vil du motta avtalen for signering.
 • Når du har signert avtalen og dette er registrert, vil produktene kunne leveres.
 • Etter utleieperioden kan du kan levere varene tilbake til eier på avtalt sted, eller kjøpe produktene ut for en beskjeden sum.

Flere saker fra arkivet