Soldrevet Belysning5

Soldrevet belysning gir tryggere kollektivholdeplasser og sykkelparkeringer

Norfax og BTG Solenergi har nå inngått samarbeid om salg av solcellebelysning til offentlige områder som kollektivholdeplasser og sykkelparkering.

«Det åpner seg nå helt nye muligheter til å belyse områder som tidligere ikke har vært økonomisk mulig» sier Per Henriksen, daglig leder i Norfax. Dette fordi en ikke trenger å trekke kabler og sette opp strømskap. I tillegg slipper man både løpende strømutgifter og punktavgift!


For brukerne av kollektivholdeplasser og sykkelparkeringsplasser vil bedre belysning kunne bidra til økt trygghet, trafikksikkerhet og velvære. Belysningsløsningene kan også lett ettermonteres på eksisterende kollektivholdeplasser og sykkelparkeringsplasser.

«Vi ser frem til samarbeidet med Norfax,» sier Trygve Raen, daglig leder i BTG Solenergi. Norfax er en seriøs og solid aktør som har levert utstyr til kollektivholdeplasser og sykkelparkering til det norske markedet i 25 år. Gjennom Norfax vil enda flere kunder få tilgang til nye og mer økonomiske belysningsløsninger.

BTG Solenergis belysningsløsninger er utviklet spesielt for helårsbruk under nordiske forhold med kalde og mørke vintre. De benyttes i dag både på parkeringsplasser, turstier og snarveier, brygger og andre uteområder. Løsningene til BTG er også montert på fylkesveier og på idrettsanlegg. Det som gjør løsningene robuste er design, kapasitet og et «intelligent styringssystem». Med styringssystem kan en gjøre lokale tilpasninger på lysstyrke og tidsintervall.

«Gjennom dette samarbeidet viser vi at vi tar det grønne skiftet på alvor», sier Per Henriksen. Det er gøy at vi kan gi våre kunder en løsning som både er miljøvennlig og økonomisk gunstig for kunden. Disse løsningene gir oss et konkurransefortrinn sett i forhold til våre konkurrenter.

Ilume Solselle Mast

Flere saker fra arkivet