Moment sykkelstall

Moment Sykkelskur6
Sykkelskur Moment 2
Dsc02269
Dsc02276
Dsc01733
Dsc02299
Moment Porsgrunn 01
Moment sykkelskur er produsert av Normeka, og har et tidløse og klassiske design glir lett inn i de fleste omgivelser, og fungerer som en rød tråd i lokalmiljøet med sitt gjenkjennelige ytre. Kombinasjonen av aluminium og treverk gir sykkelskuret et utrykk som vil bidra til å myke opp i et strengt bymiljø, samtidig som det også glir godt inn i et sub-urbant og landlig miljø. Sykkelskuret er modulært oppbygget og leveres standard fra én til tolv seksjoner. Bakvegger og tverrvegger kan plasseres etter ønske. LED-belysningen ligger integrert mellom stolpene i bakkant av taket. Belysning vil ikke vil sjenere forbipasserende bilister (Iht. krav i Statens vegvesens veileder). Sykkelskuret er bygget for det norske klima og er styrkeberegnet for vind og snølast i samsvar med relevante europeiske standarder.

kvaliteter

Sykkelskuret består av vertikale stopler, sammenkoblet med skråstilte takbjelker i en cantileverkonstruksjon. Den bærende konstruksjon leveres komplet sammen montert. Leskuret leveres flatpakket for montering på prefabrikkert fundament på stedet.
Regnvann ledes fra den integrert takrennen i bakkant av taket og ned gjennom nedløpsrør i stolpene. Vannet kan ledes ut på terreng eller ned gjennom fundament til mottak under bakken. Ved tett nedløp vil vannet renne direkte ut og dryppe ned på bakken i bakkant av Sykkelskuret.
All kabling er i beskyttende slanger og er skjult inne i aluminiums- profilene. EL- tilførsel trekkes skjult opp gjennom et hull i fundamentet (Ø45 mm) til en teknikkprofil for sammenkobling på DIN-skinne komplett med ATM-terminaler for tilkobling maks 16mm2 kabel, sikringer / personvernbryter.
Moment sykkelskur er utviklet med fokus på enkelt renhold og vedlikehold. Til våre produkter har vi valgt materialer som er solide motstandsdyktige og med komponenter som er enkle å skifte ut ved påkjørsler eller hærverk. Hvert enkelt sykkelskur er utstyrt med et skilt med unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeret samt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med sprengskisse av modellen gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.
Belysningen er konstruert for å lyse opp området både inne i og utenfor sykkelskuret. Dette gir publikum en ekstra trygghetsfølelse.
Våre tosidige sykkelholdere plasseres slik at man får maksimal overdekning av syklene og utnyttelse av plassen i sykkelskuret. Det går to sykler pr. 60 cm.
Vi har en aktiv miljøprofil, og at Moment hovedsakelig består av aluminium, er en bekreftelse på dette. Vi har også stort fokus på produktenes andre komponenter, og har selvfølgelig valgt chromat-fri lakkmetode.
En viktig del av vår miljømessige tilnærming er strømforbruket. Du kan få belysningen til alle våre modeller og lysvitriner som LED belysning, noe som reduserer strømforbruket og vedlikehold sammenlignet med konvensjonelle lysrør til mindre enn halvparten. Vi kan levere miljødeklarasjon for alle våre produkter.

materialer og farger

Leskuret består av ekstruderte aluminiumsprofiler og paneler av royalimpregnert furu eller 8 mm lakkert aluminium. Veggene er av paneler i herdet glass 8 mm. Alle skrueforbindelser og koblingsdetaljer er av syrefast stål. Takflaten består av herdet laminert glass 8,76 mm.

Farger: standard er RAL 9006 grå med grå merking i glassvegg og RAL 7016 antrachite grå med gul merking i glassvegg. Andre RAL-farger kan leveres.

Sertifisering:

NS EN 1090-1:2009+A1:2011

Snø- og vindlast er beregnet iht EN 1991-1-3:2005 og EN 1991-1-4:2005

Herdet glass/Herdet laminert glass i tak

Royalimpregnert furu

NCS S 8010-Y50R Brun

Aluminium

RAL 9005 Sort
RAL 7016 Anthracite grå
RAL 9006 Grå

relaterte produkter