Moment leskur

Moment Leskur 10
Moment Leskur08
Moment Leskur09
Moment Porsgrunn 02
Dsc02289
Leskur Moment
Moment Porsgrunn 01
Dsc02309
Moment Leskur04
Moment Leskur03
Dsc02281
Moment Leskur07
Moment Leskur
Moment Leskur 12
Moment Leskur08
Moment Leskur05
Moment er produsert av Normeka, og har tidløse og klassiske design glir lett inn i de fleste omgivelser, og fungerer som en rød tråd i lokalmiljøet med sitt gjenkjennelige ytre. Kombinasjonen av aluminium og treverk gir leskuret et utrykk som vil bidra til å myke opp et strengt bymiljø, samtidig som det også glir godt inn i sub-urbane og landlige omgivelser. Leskuret er modulært oppbygget og leveres standard fra én til tolv seksjoner. En eller flere tverrvegger kan plasseres etter ønske. Leskuret kan leveres med alt nødvendig utstyr, og tilfredsstiller krav til universell utforming samt alle krav i henhold til Statens Vegvesens gjeldende håndbøker. LED-belysningen ligger integrert mellom stolpene i bakkant av taket, og vil ikke vil sjenere forbipasserende bilister (iht. krav i Statens vegvesens veileder). Leskuret er bygget for det norske klima og er styrkeberegnet for vind- og snølast i samsvar med relevante europeiske standarder. Moment serien dekker alle krav med hensyn til universell utforming, og Statens vegvesen sin håndbok V129.

kvaliteter

Leskuret består av vertikale stopler, sammenkoblet med skråstilte takbjelker i en cantileverkonstruksjon. Den bærende konstruksjonen leveres komplet sammenmontert. Leskuret leveres flatpakket for montering på prefabrikkert fundament på stedet.
Regnvann ledes fra den integrert takrennen i bakkant av taket og ned gjennom nedløpsrør i stolpene. Vannet kan ledes ut på terreng eller ned gjennom fundament til mottak under bakken. Ved tett nedløp vil vannet renne direkte ut og dryppe ned på bakken i bakkant av leskuret.
All kabling er lagt i beskyttende slanger skjult inne i aluminiumsprofilene. EL- tilførsel trekkes skjult opp gjennom et hull i fundamentet (Ø45 mm) til en teknikk-profil for sammenkobling på DIN skinne komplett med ATM-terminaler for tilkobling maks 16mm2 kabel, sikringer / personvernbryter.
Belysningen i leskuret er konstruert for å lyse opp området både inne i og utenfor leskuret. Dette gir publikum en ekstra trygghetsfølelse. Belysningen er plassert slik at den ikke vil sjenere forbipasserende bilister (Iht. krav i Statens vegvesens veileder).
Leskuret kan tilrettelegges for montering av sanntidsdisplayer med skjult kabling for tilkobling til EL-tilførselen i teknikkrøret. Automatisk belysningsstyring ved faststrøminntak. Det kan også kobles til USB-ladepunkter for telefonlading. - Leskuret kan tilrettelegges for montering av sanntidsdisplayer med skjult kabling for tilkobling til EL-tilførselen i teknikkrøret. Automatisk belysningsstyring ved faststrøminntak. Det kan også kobles til USB-ladepunkter for telefonlading.
Våre leskur er utviklet med fokus på enkelt renhold og vedlikehold. Til våre produkter har vi valgt materialer som er solide, motstandsdyktige og med komponenter som er enkle å skifte ut ved påkjørsler eller hærverk. Hvert enkelt leskur er utstyrt med et skilt med unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeret samt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med sprengskisse av leskurmodellen gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.
En viktig del av vår miljømessige tilnærming er strømforbruket. Du kan få belysningen til alle våre leskur og lysvitriner som LED belysning, noe som reduserer strømforbruket og vedlikehold sammenlignet med konvensjonelle lysrør til mindre enn halvparten. Vi kan levere miljødeklarasjon for alle våre produkter.
Vi har en aktiv miljøprofil, og at leskurene hovedsakelig består av aluminium er en bekreftelse på dette. Vi har også stort fokus på produktenes andre komponenter, og har selvfølgelig valgt chromat-fri lakkmetode.

materialer og farger

Leskuret består av ekstruderte aluminiumsprofiler og paneler av royalimpregnert furu eller 8 mm lakkert aluminium. Veggene er av paneler i herdet glass 8 mm. Alle skrueforbindelser og koblingsdetaljer er av syrefast stål. Takflaten består av herdet laminert glass 8,76 mm.

Farger: standard er RAL 9006 grå med grå merking i glassvegg og RAL 7016 antrachite grå med gul merking i glassvegg.
Andre RAL-farger kan leveres.

Sertifisering:

NS EN 1090-1:2009+A1:2011

Snø- og vindlast er beregnet iht EN 1991-1-3:2005 og EN 1991-1-4:2005

Herdet glass/Herdet laminert glass i tak

Royalimpregnert furu

NCS S 8010-Y50R Brun

Aluminium

RAL 7016 Anthracite grå
RAL 9006 Grå

relaterte produkter