Store ord - større handling

Det er lett å rote seg inn i store ord og innviklet retorikk når det er snakk om sirkulær økonomi, bærekraft og miljøspørsmål. Egentlig er det ganske enkelt; hva kan bedrifter gjøre for å minske fotavtrykket på miljøet og samtidig være både lønnsomme og ledende innen sitt felt?

– For oss spiller bærekraft og sirkulærøkonomi en nøkkelrolle i det grønne skiftet, og vi vil bidra, sier daglig leder i Norfax.


Norfax har fokus på bærekraft med tanke på å oppfylle behovene som skal dekkes i dag uten å ødelegge for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Derfor jobber vi hver dag med å redusere vårt fotavtrykk både ved utvikling av nye produkter og endring av eksisterende produkter. Dette for å få mest mulig bærekraftige sluttprodukter og bruke bærekraftige råvarer, ha en grønnest mulig produksjon, samt kortest mulig transport. Det er også viktig at mest mulig kan gjenvinnes når produktet til slutt avhendes.

– Vi i Norfax er opptatt av sirkulær økonomi slik at vekst kan skje samtidig som vi reduserer avtrykket på miljøet, sier daglig leder Per Henriksen. – Dette er helt klart en utfordring, men det er ingen unnskyldning for ikke å ha startet dette arbeidet allerede. Derfor bruker vi allerede i dag for eksempel råvarer som gjenvunnet aluminium og resirkulert plast og vi bidrar også med å benytte minst mulig emballasje ved sendinger vi gjør ut til kunde. Vi jobber også med å måle miljøbelastningen i våre prosesser slik at når vi for eksempel tar fram et nytt produkt er dette lagt vekt på ved valg av materialer, produksjonssted og liknende.

– Hvorfor det er viktig for Norfax med satsning på disse områdene?

– Vi skal være å være en god leverandør og partner for våre kunder, samarbeidspartnere, ansatte og samfunnet forøvrig. Vi vil heller ikke bidra til at våre produkter skal produseres under dårlige sosiale forhold fordi vi ønsker oss en bedre verden. Alle skal kunne leve et anstendig liv, med gode sosiale forhold. Dette er et spørsmål om moral og vi ønsker å ha kunder, samarbeidspartnere og ansatte som er opptatt av disse verdiene og som er en pådriver og utfordrer oss på dette området. Slik kan vi bli bedre og bidra til at våre kunder og samfunnet når sine miljømål.

– Hvordan settes målene ut i praksis?

– Med tanke på egne prosesser har Norfax aktivt arbeidet med å gjøre en rekke varige utbedringer, både når det kommer til egne produkter og personalpolicy. Blant annet:

  • Nedskalering av reiseaktivitet for ansatte
  • Samkjøring til jobb der det er mulig, samt hjemmekontor for de som ønsker det noen dager i uken.
  • Biler vi disponerer er utslippsfrie.
  • Standardløsninger for belysning av leskur, sykkelstaller eller holdeplasser basert på 100 prosent fornybar solenergi.
  • Anvendelse av sedum-tak på sykkelstaller og leskur som tar opp og binder Co2 og andre luftforurensninger. I tillegg forsinker det også vannavrenningen fra taket med opptil 50 prosent, som igjen minsker risikoen for oversvømmelse ved regn.
  • Satsning på produkter og materialer som er både 100% resirkulerbare og produsert med 100% grønn energi, som for eksempel Govaplast.
  • I tillegg er utgangpunktet for alle produkter en levetid på mer enn 30 år.
  • Produksjon under gode sosiale forhold
  • Kortreist produksjon og transport der det er mulig.
  • Vi legger alltid vekt på ved valg av produsentens beliggenhet med tanke på transport og derfor har vi også tatt hjem produksjonen av Moment som i dag produseres i Rømskog. I denne sammenhengen er det også viktig for oss at produktene har god kvalitet, kan bygges om og er universelle. Dette for å oppnå lang levetid og lavest mulig total miljøbelastning. Men det er også viktig at vi har en god prosess med kunden slik at kunden velger riktig produkt som også vil bidra til at miljøbelastningen ikke blir større enn den må. Å være en bærekraftig bedrift kommer både miljøet og våre kunder til gode, både på kort og lang sikt.

Flere saker fra arkivet