Syekkelparkering  Sedura 4
Sedura Xxl 048 01
Beta Xxl Sykkelstativ 10
Sedura Xxl 044 01
Syekkelparkering  Sedura 3
Syekkelparkering  Sedura 1
Sedura Xxl 048 02

Sedura XXL Twin - sykkelskur

God avstand mellom søylene var premissene når man utarbeidet Sedura XXL, hvor målet var å få plass til flest mulig sykkelparkeringsplasser uten at det gikk utover hvilken belastning taket tåler hva gjelder snø og vind.

tilpasningsmuligheter

Sedura kan leveres for parkering i enkel- eller dobbelt rekke, og har en senteravstand på hele 4,5 meter mellom søylene. Sedura er modulær, og kan leveres i et uttall lengder avhengig av behovet og muligheten for plassutnyttelse. Konstruksjonen er produsert i stål, og har mange muligheter for materialvalg når det kommer til tak, bakvegg og sider. Bak- og sidevegger er blant annet tilgjengelig i herdet glass for ekstra mye lys og gjennomsyn, eller treprofiler. Taket kan leveres i glass eller i profilerte plater av aluzink. Sedura kan benyttes sammen med alle typer sykkelparkeringer og fundamenteres i bakken for å stå stødig. Konstruksjonen har også ivaretatt krav til nedløpsrør for å føre vann ned langs søylene.

Materialer og farger

Leveres i varmforzinket stål eller med tillegg av pulverlakk. Takpaneler i herdet laminert glass eller profilerte plater av aluzink.

Varmforzinket stål
Lakkert stål

relaterte produkter