Moment terminalleskur ved Mjøsbrua

Byggherre: Statens Vegvesen


Leskuret ligger på en perrong med totalt åtte felt, og består av to tre-felts leskur under ett T-tak plassert på rekke. Sidevegger vender seg henholdsvis til den ene og den andre siden av perrongen, og betjenes av busser på begge sider. Mellom leskurene er det to åpne felt for gjennomgang fra den ene til den andre siden. Det hellende terreng lot seg til dels jevne ut med kreativ steinsetting i og utenfor leskuret. Det var også dette prosjektet som gjorde at Moment med T-tak oppstod, da arkitekten ønsket skuret som en tosidig holdeplass. Etter å ha skreddersydd kundens løsning ble den også satt som standard på grunn av sine smarte funksjon og gode brukervennlighet.


Relaterte produkter

relatert sak