Moment T-tak leskur

Leskur Moment T Tak2
Leskur Moment T Tak
Leskur Moment T Tak4
Leskur Moment T Tak3
Leskur Moment
Moment-T er produsert av Normeka, og er et tosidig leskur med midstilt bæring, som gjør det egnet for store terminaler og perronger for betjening av busser på begge sider. Moments tidløse og klassiske design glir lett inn i de fleste omgivelser, og fungerer som en rød tråd i lokalmiljøet med sitt gjenkjennelige ytre. Kombinasjonen av aluminium og treverk gir leskuret et utrykk som vil bidra til å myke opp et strengt bymiljø, samtidig som det også glir godt inn i sub-urbane og landlige omgivelser. Leskuret er modulært bygget opp og leveres standard fra én til tolv seksjoner. En eller flere tverrvegger kan plasseres etter ønske. Leskuret kan leveres med alt nødvendig utstyr, og tilfredsstiller krav til universell utforming samt alle krav i henhold til Statens Vegvesens gjeldende håndbøker. LED-belysningen ligger integrert mellom stolpene i bakkant av taket, og vil ikke vil sjenere forbipasserende bilister (iht. krav i Statens vegvesens veileder). Leskuret er bygget for nordiske forhold og er styrkeberegnet for vind og snølast i samsvar med relevante europeiske standarder. Moment serien dekker alle krav med hensyn til universell utforming, og Statens vegvesen sin håndbok V129.

kvaliteter

Leskuret består av vertikale stopler, sammenkoblet med skråstilte takbjelker i en T- konstruksjon. Den bærende T-konstruksjonen leveres komplett sammenmontert. Leskuret leveres flatpakket for montering på prefabrikkert fundament på stedet.
Regnvann ledes fra den integrerte takrennen og ned gjennom kanaler i stolpene. Vannet kan ledes ut på terreng eller ned gjennom fundament til mottak under bakken.
All kabling er i beskyttende slanger og er skjult inne i aluminiumsprofilene. EL- tilførsel trekkes skjult opp gjennom et hull i fundamentet (Ø45 mm) til en teknikk-profil for sammenkobling på DIN skinne komplett med ATM-terminaler for tilkobling maks 16mm2 kabel, sikringer / personvernbryter.
Belysningen i leskuret er konstruert for å lyse opp området både inne i og utenfor leskuret. Dette gir publikum en ekstra trygghetsfølelse. Belysningen er plassert slik at den ikke vil sjenere forbipasserende bilister (Iht. krav i Statens vegvesens veileder).
Leskuret kan tilrettelegges for montering av sanntids displayer med skjult kabling for tilkobling til EL-tilførselen i teknikkrøret. Det kan også kobles til USB-ladepunkter for telefonlading, samt automatisk belysningsstyring ved faststrøminntak.
Våre leskur er utviklet med fokus på enkelt renhold og vedlikehold. Til våre produkter har vi valgt materialer som er solide motstandsdyktige og med komponenter som er enkle å skifte ut ved påkjørsler eller hærverk. Hvert enkelt leskur er utstyrt med et skilt med et unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeret samt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med spreng-skisse av leskurmodellen, gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.

materialer og farger

Leskuret består av ekstruderte aluminiumsprofiler og paneler av royalimpregnert furu eller 8 mm lakkert aluminium. Veggene er av paneler i herdet glass 8 mm. Alle skrueforbindelser og koblingsdetaljer er av syrefast stål. Takflaten består av herdet laminert glass 8,76 mm.

Farger: standard er RAL 9006 grå med grå merking i glassvegg og RAL 7016 antrachite grå med gul merking i glassvegg. Andre RAL-farger kan leveres.

Sertifisering:

NS EN 1090-1:2009+A1:2011

Snø- og vindlast er beregnet iht EN 1991-1-3:2005 og EN 1991-1-4:2005

Herdet glass/Herdet laminert glass i tak

Royalimpregnert furu

NCS S 8010-Y50R Brun

Aluminium

RAL 9005 Sort
RAL 9006 Grå

relaterte produkter