P1010213

Norfax bidrar til bærekraftmål på travel holdeplass

Moa er fylkets mest trafikkerte holdeplass med 5000-6000 reisende daglig, og i rushtiden har holdeplassen 35 avganger i timen, og området har flere store kjøpesentre som bidrar til stor trafikk. For å effektivisere kollektivknutepunktet på Moa i Ålesund har det nå blitt etablert nye leskur City 90 – en også med sykkelparkering for å kunne sykle til bussholdeplassen. Prosjektet er en del av bypakke Ålesund og resultatet er at bussene kjører nå ikke innom busstasjonen og sparer opptil syv minutter i forhold til dagens ruter.

Prosjektet er basert på 4 av FNs bærekraftmål som Norfax er glade over å ha bidratt til å oppnå:


  • Mål nr. 3: god helse. City 90 terminaler bidrar til mindre biltrafikk og mer bruk av kollektivtrafikk. På området er det også integrert en sykkelstall som bidrar til mer bruk av sykkel til og fra holdeplassen.
  • Mål nr. 9: innovasjon og infrastruktur. City 90-terminalene fra Norfax bidrar til en god og solid infrastruktur, også på det teknologiske plan da terminalene har innebygde lademuligheter for mobil og nettbrett.
  • Mål 11: bærekraftige byer og samfunn. City 90-terminalene er produsert i aluminium som senker konstruksjonens fotavtrykk og bidrar lengere levetid samt dekker alle krav til universell utforming. Terminalene har belysning som gjør området trygt å oppholde seg på også på nattestid. Sykkelparkering med pumpe bidrar også til økt bruk av sykkel.
  • Mål 13: å stoppe klimaendringene: Økt kollektivtrafikk som gode løsninger demper det generelle fotavtrykket. På Moa er materialer og løsninger benyttet for å gi lavere utslipp og lang levetid, som i tillegg til miljøaspektet også gir lavere livstidskostander. Gode og praktiske sykkelparkeringsplasser bidrar også positivt.


Norfax kommer som første leverandør på leskur og sykkelstaller i Norge med full EPD-verifisering. En EPD (Environmental Product Declaration) er et verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. EPD viser hvor stort fotavtrykket er på det enkelte produkt, både når det kommer til råvarer, produksjon, bruk og avhending. EPD brukes også derfor til å beregne hvordan man kan minske fotavtrykket for eksempel i byggesaker.

Les mer om vår EPD-verifisering på leskur og sykkelstaller her.

Beklager, vi har ingen beskrivelse for dette bildet
Beklager, vi har ingen beskrivelse for dette bildet
Beklager, vi har ingen beskrivelse for dette bildet

Flere saker fra arkivet