Hvordan levere grafikk til storformatutskrift

For best mulig sluttresultat bør grafikk som sendes til Norfax for storformatutskrift være vektorgrafikk. Vektorgrafikk er bilder som er bygget opp av punkter, linjer og kurver, definert som matematiske funksjoner. Dette er forskjellig fra fra rasterfiler, som er sammensatt av et nett av fargede blokker som vanligvis refereres til som piksler. Fordi vektorer er matematiske funksjoner kan de skaleres opp i det uendelige uten å miste oppløsning.

Vektorgrafikk lages med programvare som er spesielt tilrettelagt for dette, f.eks Adobe Illustrator.


Retningslinjer for levering av grafikk til Norfax


 • Unngå å inkludere rasterfiler i dokumentet: Selv om man bruker et vektorprogram er det enkelt å plassere rasterfiler inn i dokumentet, men dette bør i de fleste tilfeller unngås.

  For å være sikker på at man ikke har inkludert rasterfiler kan man i Illustrator gå til hovedmenyen og velge WindowLinks for å se eksterne filer som er satt inn i dokumentet. Pass på at det ikke ligger rasterfiler der, med filnavn som slutter på f.eks .jpg, .png, .tiff, .webp, etc.

  Unntak: Hvis en fil som satt inn er et fotografi og ikke er mulig å tegne som vektorgrafikk direkte i dokumentet, så kan man la den være, men velg da filen i Links panelet og pass på at PPI (Points per Inch) er over 100. For at PPI skal regnes ut riktig må dokumentets dimensjoner samsvare med størrelsen på folien som skal skrives ut.
 • Konverter tekst til konturer: All tekst bør konverteres til konturer for å sikre at skriften er innebygd i filen, og at det endelige produktet vil se riktig ut uavhengig av hvilke fonter som er installert på utskriftsmaskinen hos trykkeriet. I Adobe Illustrator gjør du dette ved å velge teksten du vil konvertere, gå til Type i hovedmenyen og velg Create Outlines. Det er som regel smart å beholde en annen kopi av filen hvor teksten fortsatt er redigerbar.
 • Bleed: Hvis du har bakgrunnsfarger eller former som strekker seg helt til kanten av dokumentet må du ha minst 3mm bleed i dokumentet. Det betyr at det legges til et smalt felt i dokumentet som er utenfor området som er den endelige størrelsen. Dette gjøres for å ha litt feilmargin når utskriftene beskjæres til riktig størrelse. I Adobe Illustrator velger du det under FileDocument SetupBleed


 • Konverter til CMYK: For å se et estimat på hvordan fargene vil bli ved utskrift bør du konvertere dokumentet til CMYK fargemodus. Dette gjøres i Illustrator ved først å velge Edit i hovedmenyen → Color Settings, og under Working Spaces velg Coated FOGRA27 i CMYK nedtrekkmenyen. Deretter gå til Edit Assign Profile og velg Working CMYK.
 • Filformat: Filer som sendes til Norfax skal være lagret som en redigerbar PDF. I Adobe Illustrator gjør du dette ved velge Save a Copy Format: Adobe Pdf → Save. I dialogen som kommer opp velger du:


  1. General: "Preserve Illustrator redigeringsmuligheter" skal være på
  2. Marks and Bleeds: Trim Marks og Use Document Bleed settings skal være på. Dette krever at man har fulgt punktet om Bleed over.


Hvis du er i tvil kan det være lurt å ta kontakt med en grafisk designer.

Beklager, vi har ingen beskrivelse for dette bildet
Beklager, vi har ingen beskrivelse for dette bildet

Flere saker fra arkivet