Beklager, vi har ingen beskrivelse for dette bildet

Norfax er stolte av å være den første leverandøren i Norge som har EPD-verifisering på sine leskur og sykkelstaller.

En EPD (Environmental Product Declaration) er et verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. EPD viser hvor stort fotavtrykket er på det enkelte produkt er, både når det kommer til råvarer, produksjon, bruk og avhending. EPD brukes også derfor til å beregne hvordan man kan minske fotavtrykket for eksempel i byggesaker.

– For våre kunder er det viktig at vi er miljøbevisste i praksis samt opptatte av å ta gode valg. EPD-erklæringer bidrar til dette, da du som kunde får beskrevet miljøbelastningen på en objektiv, god og effektiv måte under hele livsløpet. Dette bidrar til at man lettere kan måle og nå sine miljøkrav. Samfunnet som helhet tjener også på dette med tanke på at utslippene skal ned, sier daglig leder i Norfax Per Henriksen.

Arbeidet er en del av et overordnet miljøarbeid for å senke det generelle fotavtrykket, som også er forankret i Norfax sin strategi. – Dette gjør at våre kunder kan vurdere forskjellige produkter fra oss opp mot hverandre for å få et lavest mulig utslipp og et bedre prosjekt sett i sammenheng med et miljøregnskap. Hos Norfax benytter vi også EPD med tanke på endringer i eksisterende produkter og produksjonssteder for å se om forandringer her kan være med på å minske fotavtrykket. Er det nye produkter vi skal ta fram er produktutviklingen alltid med tanke på råvarer, produksjon og transport som helhet. Slik bidrar vi med å minske vårt avtrykk på kloden - samtidig som vi hjelper våre kunder med gjøre verden til et grønnere sted.

Moment er et miljøvennlig kortreist produkt produsert i Norge, med aluminium i bærende seksjoner. Deksler kan leveres i royalimpregnert treverk eller aluminium. Moment er CE-merket, og har høyeste verdier hva gjelder snø- og vindlast. Les mer om Moment her.

Beklager, vi har ingen beskrivelse for dette bildet
Beklager, vi har ingen beskrivelse for dette bildet

Flere saker fra arkivet