Bilde Clean Shelter

Clean Shelter - leskur som renser luften for de reisende

Et økende antall mennesker i alle aldere, fortrinnsvis barn og eldre, lider av helseproblemer forårsaket av luftforurensning. Forurensningen kommer hovedsakelig i form av utslipp fra diesel-biler og svevestøv, og kan gjøre hverdagen vanskeligere for de med astma, luftveisproblemer og liknende plager. Inhaleringen av eksosgasser som inneholder potensielt skadelige partikler skjer ofte i typiske dagligdagse situasjoner, og gjerne mens man venter på bussen omgitt av trafikkork og tung trafikk. Svensk forskning viser at konsentrasjonen av partikkelutslipp og nitrøse oksider økte i 2018, til tross for målet om en 70 prosent reduksjon i drivhusgasser generert av trafikk innen 2030. Utslipp som dette er ikke bare skadelig for de som allerede har luftveisproblemer, men utgjør på sikt også en potensiell helsefare for resten av befolkningen.Den svenske utemøbelprodusenten Team Tejbrant har gått sammen med Camfil om utviklingen av Clean Shelter, et leskur med innebygget luftrenser som renser opp mot 85 prosent av luften. Den revolusjonerende løsningen fungerer ved at forurenset luft suges inn i leskurets tak før den når de reisende, hvor den filtreres gjennom Camfils nyeste luftrenser. I stedet for dører som kan lukkes er leskuret er utstyrt med "luftgardiner" i inngangsåpningene, som hindrer forurenset luft utenifra å komme inn. Grepet gir en åpen følelse, hvor man også unngår fornemmelsen av å kjenne seg innesperret. Clean Shelters funksjonelle design med store glassflater gir i tillegg de reisende godt med utsyn, og sørger for maksimal trygghetsfølelse.

– Vi er stolte av å ha samarbeidet om å lage et filtersystem som fjerner de fleste farlige partikler i et værbeskyttelsesprodukt, sier Anders Hedström i Camfil.

– Med Clean Shelter håndterer vi problemet med urban luftforurensning på en ny måte, som kan gi positive helsemessige fordeler til folk som bruker offentlig transport på daglig basis.

Flere saker fra arkivet