Leskur Moment

Moment leskur for terminal ved Mjøsbrua

Byggherre: Statens Vegvesen

Leskuret ligger på en perrong med totalt åtte felt, og består av to tre-felts leskur under ett T-tak plassert på rekke. Sidevegger vender seg henholdsvis til den ene og den andre siden av perrongen, og betjenes av busser på begge sider. Mellom leskurene er det to åpne felt for gjennomgang fra den ene til den andre siden. Det hellende terreng lot seg til dels jevne ut med kreativ steinsetting i og utenfor leskuret. Det var også dette prosjektet som gjorde at Moment med T-tak oppstod, da arkitekten ønsket skuret som en tosidig holdeplass. Etter å ha skreddersydd kundens løsning ble den også satt som standard på grunn av sine smarte funksjon og gode brukervennlighet.


Moment har et tidløst design og stor fleksibilitet på utforming og størrelse. Leskurets stolper og takbjelker blendes med paneler i royalimpregnert tre eller pulverlakkert aluminium, og leveres i lengder etter ønske. Moment kan leveres med eller uten glasspaneler i bakveggen (gjennomgang) og tverrvegger kan plasseres etter ønske.

De store kombinasjonsmulighetene når det kommer til materialer og sammensetninger gjør at Moment passer godt inn i både urbane, sub-urbane og landlige områder, og sørge for en rød tråd til transportstrekningen og gi egenidentitet til kommunene. Moment tilfredsstiller alle krav til universell utforming, har full miljødokumentasjon og er mottaker av Merket for god design.

Moment Leskur Sak1
Moment Leskur Sak2
Leskur Moment
Moment Leskur Biri2

Relaterte produkter

relaterte saker

Flere saker fra arkivet