– For Norfax er Miljøfyrtårn-sertifiseringen først og fremst svært relevant som en bekreftelse på at det arbeidet vi gjør på miljøsiden er viktig og at arbeidet vårt er et bidrag til å minske fotavtrykket til både våre produkter og våre prosesser, sier Per Henriksen, daglig leder i Norfax.

Norfax ble nylig re-sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift, en nasjonal miljøsertifiseringsordning som ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Med Miljøfyrtårn-sertifisering har du et synlig bevis på at bedriften driver fremtidsrettet virksomhet og tar miljø- og samfunnsansvar. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som miljøfyrtårn.

– Miljøfyrtårn tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem, og skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen. I tillegg skal det også stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften, sier Iben Kalberg Eken, rådgiver i stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsens mål med sertifisering av bedrifter og virksomheter er et grunnleggende ønske om en handlemåte som reduserer miljøbelastningen, bedrer arbeidsmiljøet og møter forbrukerens forventninger til blant annet etikk, ansvarlighet og bærekraft. Bedrifter med sertifisering re-evalueres hvert tredje år, for å sikre at virksomheten oppfyller alle kravene for Miljøfyrtårn-sertifikat.

– For oss er det det viktig å være Miljøfyrtårnsertifisert for å gjøre vår belastning på miljøet så liten som mulig, sier Per Henriksen. Vi ønsker å være miljøfokusert med tanke på at vår virksomhet og våre produkter skal bidra til å kunne gjennomføre grønne løsninger hos kunden, og i samfunnet forøvrig. I tillegg er de ansatte også opptatt av disse spørsmålene, noe som er viktig også for arbeidsmiljø og motivasjon. Vi setter fokus på arbeidet i alle ledd av virksomheten.

Han forteller at Norfax siden forrige sertifisering for tre år siden hadde lagt en plan for forbedring, både hva gjelder de ytre miljøkrav, men også for å for eksempel få ned sykefraværet hos de ansatte. – Vi har jobbet aktivt med både transportmetoder, råvarer og produksjonssteder, og er også svært beviste på valg av samarbeidspartnere med tanke på miljøkrav. Selv om vi i den perioden har nådd mange av våre mål, har vi satt oss nye mål og jobber videre. Alt dette for å gjøre det lettere for våre kunder å ta sikre og gode miljøvalg.

Norfax AS er stolte av å fortsette som sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift, og ser frem til å jobbe videre med arbeidet på miljøsiden.

Flere saker fra arkivet