Skårersletta i Lørenskog kommune

Leskur fra Norfax representert i milliardprosjekt

Den lange og rette veistrekningen Skårersletta går gjennom Lørenskog sentrum, som de seneste årene har vært en av landets raskest voksende kommuner. Området har vært modent for oppgradering både når det kom til trafikk, fotgjengere og infrastruktur for å kunne fungere som kommunens nye paradegate, og for å kunne fungere som en funksjonell aveny tilpasset bysentrumet Lørenskog er i ferd med å bli. Prosjektet ble satt i gang av byggherre Lørenskog kommune i 2019, og første spadetak fant sted januar 2021.

Gateprosjektet til nesten en milliard kroner stod ferdig i slutten av september, og resultatet er en imponerende aveny på 900 meter i lengden og hele 24 meter i bredden. Det inkluderer fem meter brede fortau med gatevarme på hver side, og sykkelfelt på hver side av kjørebanen avskilt med kantstein. Området er godt tilrettelagt for både fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk, med fotgjengerfelt ved alle kryss og tre stoppesteder for buss.

Norfax har bidratt til prosjektet med seks leskur av typen Utopia, henholdsvis tre på hver side av den brede gaten. Leskurene har ulike farger, og design i glasset laget av den lokale kunstneren Britt Juul.

Utopia har en karakteristisk, buet konstruksjon og integrerte horisontale seksjoner med belysning og takrenne. Leskuret er modulært oppbygget, og leveres standard med én til tolv seksjoner hvor en eller flere tverrvegger kan plasseres etter ønske. Leskuret kan leveres med alt nødvendig utstyr, og tilfredsstiller alle krav til universell utforming samt krav i henhold til Statens Vegvesens gjeldende håndbøker. Les mer om Utopia her.

Beklager, vi har ingen beskrivelse for dette bildet
Beklager, vi har ingen beskrivelse for dette bildet

Flere saker fra arkivet