Beklager, vi har ingen beskrivelse for dette bildet
Beklager, vi har ingen beskrivelse for dette bildet

Leskuret Moment representert i klimapris-belønnet byprosjekt

Totalrehabiliteringen og opprustningen av Storgata i Lillestrøm er nå ferdig etter å ha pågått i rundt 18 måneder, et prosjekt på 750 meter gate som strekker seg fra nord for Vestbygata til Parkalléen. Prosjektet er et samarbeid mellom byggherre Viken fylkeskommune og Statens vegvesen, med Isachsen Anlegg AS som utførende entreprenør.

Den oppgraderte Storgata har fått nye sykkelfelt, nye fortau, nye bussholdeplasser og veibaner. Framkommeligheten er drastisk bedret for alle type trafikanter, og det er lagt til rette for behagelig ferdsel for gående og syklende.

I november 2022 vant prosjektet også Byggenæringens klimapris, en pris med som formål å synliggjøre de beste løsningene for å redusere næringers klimaavtrykk. Det var de bærekraftige og innovative løsningene for massehåndteringen i prosjektet som hovedsakelig imponerte juryen, som la vekt på hvordan masser fra prosjektet ble gjenbrukt som blant annet oppfyllingsmasse, fremfor å kjøres ut av området med bilder og erstattes med nye. – Dette er veldig gledelig, og helt i tråd med hvordan vi ønsker at byggeprosjekter i vår regi skal foregå. Det å tenke klimavennlig og bærekraftig samferdselsutbygging vil være helt sentralt i alle våre prosjekter framover, og både entreprenør og våre egne ansatte fortjener stor honnør for måten de har løst dette oppdraget sammen, sier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes i Viken fylkeskommune.

Norfax er glade for å ha bidratt til det vellykkede prosjektet med leskuret Moment. Moment har et funksjonelt og tidløst design, som gjør det svært egnet i urbane og sub-urbane strøk. Moment er også et godt produkt med tanke på miljøet, da bærende elementer er produsert i aluminium, med royaltre i panelene. Den gjenkjennelige formfaktoren av glass og tre med lett skrånende tak er også svært egnet til å myke opp bygater og liknende miljøer. Det modulære leskuret kan leveres i alt fra én til tolv seksjoner, noe som gir et uttal muligheter etter behov og størrelse på holdeplass. Moment-serien dekker selvfølgelig alle krav til universell utforming.

Flere saker fra arkivet