Dsc01232

Franklintorget i Porsgrunn er et prosjekt i Bypakke Grenland, et samarbeid mellom kommunene i Grenland (Porsgrunn, Skien, Siljan), Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Formålet med torget var å skape et godt byrom å ferdes gjennom og oppholde seg i, som innbyr til opplevelser, opphold og lek for folk i alle aldre. Det er i tillegg tilrettelagt for torghandel og andre typearrangementer. Til glede for beboerne i Porsgrunn, men også for tilreisende. En av målsettingene var også å redusere gjennomgangstrafikken i Porsgrunn sentrum betydelig, og fungere som urbant knutepunkt. Det har vært lokalsamfunnet og kommunens ønske å opparbeide et torg på området helt siden 2005, og prosjektet på 25 dekar startet i 2021 og stod ferdig september 2022. Det som tidligere var en parkeringsplass er nå byttet ut med ulike sittesoner, trær, husker, plantebed samt et område med fontenedyser, i regi av landskapsarkitekt Feste Sør AS og LaLa Tøyen. Parkens grøntarealer vil vokse seg til med tiden, og bli frodigere og vakrere år for år.

Norfax har levert flere ulike produkter til dette spennende prosjektet:

- Bytaket Tempus med bærende konstruksjoner bygget i varmgalvanisert lakkert stål. Deksler mv. er i aluminium. Taket har gjennomsiktige takplater i polykarbonat for å slippe igjennom lys.

- Leskuret Moment på holdeplasser ved torget (Storgata og Skomværgata), med og uten sidevegger.

- Smartbenk Mini med wifi og lading basert på solcelledrift

- Papirkurven Siti

Dsc01242
Dsc01274
Dsc01282
Dsc01205
Dsc01194

Flere saker fra arkivet